5 листопада 2015 року за ініціативи Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ», Національного заповідника «Софія Київська», Національної спілки архітекторів України та за підтримки Міністерства регіонального розвитку та комунального господарства України та Комітету Верховної Ради України з культури та духовності  відбувся круглий «Збереження культурної спадщини – питання національної безпеки України».

З доповіддю на тему «Недоліки існуючої системи нормативної бази та порядку погодження науково-проектної документації» виступив Головний архітектор Інституту «МіськЦивільПроект» Віктор Григорович Ширяєв. За словами експерта містобудівні норми мають бути підпорядковані охоронним об’єктам історико-архітектурної спадщини. Віктор Ширяєв бачить два можливі варіанти: створити окрему ДБН, яка би регламентувала процес забудови в історичній зоні, або додати до основних ДБНів та законів додатковий розділ про норми забудови в історичному районі.

На круглому столі розглядалися основні проблеми галузі архітектурної реставрації, зокрема наслідки міжвідомчої реформи 2011 року з розподілом повноважень щодо збереження нерухомої культурної спадщини між Мінрегіоном та Міністерством культури України, необхідність виваженої системи докорінної реформи галузі, створення Кодексу норм і правил по збереженню нерухомої культурної спадщини, особливості впровадження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року в частині реалізації принципів субсидіарності, координації довгострокових регіональних стратегій в умовах дерегуляції і т.д. Наступник кроком у обговоренні проблем збереження історичних забудов стане відкритий круглий стіл.